ISKOLASZÁMÍTÓGÉP PROGRAM


A HT-1080Z számítógéppel szinte mindenki az iskolaszámítógép program keretében találkozott, hiszen 1983-tól ezzel a géppel látták el az ország középiskoláit. Ezen az oldalon áttekintjük a program fő lépéseit és ezen belül a HT gépek szerepét. Következzen egy időrendi áttekintés!

1981

A Művelődésügyi Minisztérium megkezdte a számítástechnikai oktatás hosszú távú programjának kidolgozását. Az iskolák számítógéppel való ellátását szervező iskolaszámítógép program végrehajtására a Tudományszervezési és Informatikai Intézet (TII) kapott megbízást.

Bevezették a középiskolákban a Technika tantárgyat, aminek egyik célja a számítástechnikai ismeretek oktatása. Sok iskolában programozható zsebszámológépekkel (pl. a Híradástechnika Szövetkezet által licensz alapján gyártott PTK-1050 típusú gépekkel) kezdődött meg az oktatás.

1982 Januárban kiírták a pályázatot iskolaszámítógépek szállítására. A zsüri a Híradástechnika Szövetkezet HT-1080Z gépét találta a legalkalmasabbnak a pályázó gépek közül. A TII ez alapján 820 gépet rendelt. Korábbi döntés alapján már 112 darab svéd gyártmányú ABC-80 számítógépet is rendeltek.
1983

A Híradástechnika Szövetkezet az év első felében leszállította a 820 darab HT-1080Z gépet, és megérkeztek az ABC-80 gépek is, így 932 számítógépet lehetett kiosztani:

 • Az összes tanárképző egyetemen és főiskolán (ahol a leendő tanárok, számítástechnikai tanárok képzése folyik), 4-5 gépes labort alakítottak ki.
 • Az ország minden középiskolája (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző intézete) kapott egy-egy gépet, hogy a tanulók szakkörök keretében megismerkedhessenek a számítógéppel (elsősorban alkalmazói szinten, az érdeklődők pedig BASIC nyelvű programozás keretében). A korábbiakban már gépekkel rendelkező és sikereket felmutató középiskolák több gépet is kaphattak.
 • Gépeket kaptak az oktatást felügyelő és szervező intézmények, azaz az Országos Oktatástechnikai Központ, Országos Pedagógiai Intézet (OPI), fővárosi és megyei pedagógiai intézetek.
 • Néhány szabadidő központ is kapott (esetleg csak kölcsönbe) gépeket.

A gépek kiosztása a nyár elejére befejeződött, így az 1983. szeptemberétől indított új tanévben már meg lehet kezdeni a gépek bemutatását, szakkörök szervezését.A középiskolák azzal a feltétellel vehették át a gépeket, ha legalább 2 tanáruk részt vett egy néhány napos kiképző tanfolyamon (számítógépkezelői ismeretek és BASIC nyelv oktatása). Ezeket a tanfolyamokat megyénként szervezték áprilisban és májusban.

A számítógép bevezetésének érdekében a TII 1983 tavaszán pályázatot írt ki oktatási programcsomagok készítésére. A cél a tananyaghoz kapcsolódó programok, demonstrációk kidolgozása volt. Töredkedtek a programok és dokumentációk egységes formai és tartalmi kidolgozására, részletes dokumentációt követeltek meg (ez sokakat vissza is tántorított a pályázat beadásától). Az elbírálás során megfelelő programokat a TII megvette (5-20 ezer Ft értékben) és taneszközként forgalmazta.

Az oktatási programok pályázatának első fordulójára 47 program érkezett, ebből 10 HT-1080Z és 37 ABC-80 program (ABC-80 gépek már korábban is kerültek a felsőfokú képzésbe és egyes középiskolákba is, így ezekre több volt a már kidolgozott program). A programok többsége a matematika, fizika, kémia és az idegen nyelvek oktatásához kapcsolódott. A programok mintegy 70 százalékát elfogadták. A TII programkínálatáról rendszeresen jelentek meg listák a Mikroszámítógép Magazinban illetve később külön füzetek formájában is.

1984

Márciusban újabb gépek kerültek a középiskolákba, így egyre többen férhettek hozzá. Az FPI májusi leltárja alapján például Budapest 143 középiskolájában a következő gépek voltak találhatók:

 • 245 db HT-1080Z,
 • 12 db ABC-80,
 • 6 db Commodore,
 • 89 db Sinclair (ez utóbbiakat az iskolák saját erőből vásárolták),
 • 496 db programozható zsebszámológép.

Meglepő, hogy a felmérés szerint a tanulók 12 százalékának már volt személyi számítógépe, és 78 százalékának zsebszámológépe. A középiskolákban 403 szakkör működött (egy-egy iskolában több is, kezdő és haladó szinten), átlagosan 21 résztvevővel, ez mintegy 8000 diákot jelent, azaz a tanulók kb 20 százalékát.

1985

A program kiterjesztéseként (nemcsak a középisokolások számára) megkezdődött a "számítástechnikai népoktatás". Az MTV Iskolatelevízió tv-sorozatot készített, a SZÁMALK előadókat biztosított és vizsgáztatott, az NJSZT mikro-klubokat szervezett. A 16 db 30 perces adásból álló TV-BASIC sorozat januártól került adásba, nagy volt a sikere. Megjelent a TV-BASIC könyv is, ennek egyik tárgyalt gépe a HT-1080Z. Több mint 6000-en jelentkeztek vizsgára (ebből kb. 4000-en le is vizsgáztak). Bár a sikeres vizsgázók hivatalos bizonyítványt nem kaptak, a TV-BASIC oklevelet sok cégnél szakképesítésként is elfogadták.

 

1985-től a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság megszervezte a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Versenyt. A verseny döntőjében HT-1080Z gépeken kellett programokat készíteni. A Középiskolai Matematikai Lapok számítástechnikai feladatsorozatot indított.

Az iskolánkénti átlagos gépszám 1985-ben már 3,9 volt (összesen 3668 gép), az eddigi szokásos vegyes összetételben. A HT gépek már 48kB RAM-mal készültek (HT-1080Z/64), megjelentek a perifériák.

Az 1985/86-os tanévtől kezdve elkezdődött az általános iskolai kísérleti számítástechnikai program. Az OPI által irányított kísérletben résztvevő iskolák 8-10 Commodore C16-os gépet kaptak, továbbá 4-4 ilyen gép került a tanító- és tanárképző főiskolákba és ezek gyakorló iskoláiba. Ezen kívül sok iskola vásárolt saját erőből Primo gépeket. Az érdekelt iskolák 1-2 tanára rövid továbbképzésben részesült, a lehetséges alkalmazásokról egy 300 példát tartalmazó példatár készült. A TII programpályázatát kiterjesztették az alsó fokú oktatásra, a gépek köre a HT-1080Z, Commodore 64 és 16 valamint a Primo volt. A célkitűzés szerint az oktatás szakkörökön és fakultációban valósult meg.

Októberben a TII kiírta az újabb pályázatot általános- és középiskolák számítógéppel való ellátására. A minimális követelmények között szerepelt a ROM-ban lévő BASIC interpreter, 12 illetve 30kB szabad RAM memória, Centronics nyomtatóillesztés, magyar ékezetes karakterkészlet, négyszínű kijelzés (a fekete-fehér mellett), 5 oktávos kétcsatornás hanggenerálás, floppy meghajtó illesztés lehetősége. A pályázó gépek a HT-3080C, a Commodore 16, a Videoton TVC, a Pro Primo, a Mikrodat (Apple II klón) és a Homelab-4 voltak.

1986

Márciusban kihirdették a második iskolaszámítógép pályázat eredményét:

 • Az általános iskolák részére megosztott első helyen a Commodore 16 (Piért/Novotrade, 8775 Ft) és a Videoton TV Computer 32kB (Videoton, 11000 Ft) végzett, harmadik lett a Pro Primo 16kB (Microkey, 13500 Ft).
 • A középiskolák részere első három helyezettként a Pro Primo 48kB (Microkey, 17000 Ft), a TV Computer 64kB (Videoton, 13000 Ft) és a HT-3080C (Híradástechnika Szövetkezet, 28000 Ft) gépeket ajánlották.

Az előző pályázattól eltérően a gépek beszerzése és szétosztása nem központilag, a TII által történt, hanem a megyék illetve iskolák maguk dönthették el, hogy a rendelkezésükre bocsátott pénzből (ami a vételár csak egy része volt) melyik gépet vásárolják. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hivatalos rangsor ellenére a közben házi számítógépként nagy népszerűségre szert tett Commodore gyártmányú gépek lettek a favoritok, mindenki a Commodore 16-ra (amit 64kB-os bővítővel fejelt meg a szállító) illetve az ezeket kiváltó Commodore Plus/4-re várt, ezekből 1987 elejéig mintegy 10 000 db került az iskolákba. A Videoton még sokáig futott (1987-ben egy 5000 db-os csomag került az iskolákba), de a Pro Primora és a HT-3080C-re nem érkezett annyi megrendelés, ami a gyártást kifizetődővé tette volna. Így ezekből a gépekből nem is indulhatott meg a sorozatgyártás.

A HT-1080Z gépekből összesen 1861 került az iskolákba, és további 503 más oktatási intézményekbe. Így ezek a gépek még sokáig megtalálhatók voltak. A "Jelentés a magyar közoktatásról" című 1998-as kiadvány szerint még az 1995/96-os tanévben is 715 volt leltárban (ha nem is tényleges használatban) az ország iskoláiban. Ez a szám persze már eltörpült a PC AT kompatibilis gépek száma mellett.

Az áttekintés írott forrásai: Mikroszámítógép Magazin, Bitlet.

ÉRDEKESSÉGEK

Néhány forrás az iskolaszámítógépek alkalmazásáról (további információk a Cikkek rovatban):

A számítógép alkalmazásának
lehetőségei az általános iskolai
Technika tantárgyban
(Technika Tanítása, 1984, PDF)
Számítógép a középiskolai
Technika tantárgyban I.
(Technika Tanítása,
1988/2, PDF)
Számítógép a középiskolai
Technika tantárgyban II.
(Technika Tanítása,
1988/3, PDF)
Számítógép és oktatás
(Magyar Elektronika, 1984, PDF)
A tanterem falára
akasztható plakát (JPG)
Oktatóprogramok jegyzéke
(TII, JPG)
 
 
 
Fut az iskolaszámítógép
program
(Ötlet, 1983 október, PDF)
 

A TII által kiírt pályázatra érkezett programokat elbírálták, majd a beküldőkkel szerződést kötöttek (adott esetben a program külföldi forgalmazására is). Ennek dokumentumai találhatók az alábbiakban (Sz. Lukács János gyűjtése):

Bírálatok (PDF)
Szerződés (PDF)
Elutasítás (PDF)
Export (PDF)

 

(Majzik István)