Fejlesztő eszközök

Ezen az oldalon a HT 1080Z programok fejlesztését PC-n segítő eszközöket találjuk.Z80 Cross-assembler CP/M-hez vagy HT 1080Z-hez

Kollár Zoltán készítette a következő cross-assembler programot, ami segítségével PC-n tudunk fejleszteni HT 1080Z-n futó alkalmazásokat. A használatot példák is segítik.

Letöltés Magyarázat
z80.exe

PC-n futó Z80 cross-assembler HT 1080Z-re (v1.2b)

z80asm.txt Z80 cross-assembler dokumentáció
debug.asm Példaprogram: Egy debugger ASM forrása
debug.cmd Példaprogram: A CMD formátumra lefordított debugger. Használati utasítása lentebb megtalálható!
spcinv.asm Példaprogram: A Space Invaders játék (ld. SPCINV a letölthető gépi kódú programok között)

Hogyan működik a Z80 cross-assembler?

Ez az assembler kifejezetten a HT 1080Z-hez készült, nincs túlbonyolítva, mégis leegyszerűsíti a nosztalgiázni vágyók életét.

A program használata:

Bármilyen text-editorral írjuk meg a programot és .asm fájlba mentsük el.

A z80 filename [/ht] paranccsal fordítsuk le.

filename.asm a forrásfájl, ebből a fordítás után filename.lst lesz a listafájl.

A /ht paraméterrel filename.cas, anélkül pedig filename.com (CP/M) formátumú lesz az object fájl. Nincs szükség linkerre, az object fájlok azonnal futtathatók.

v1.2a-tól: Használható a /ht mellett a /cas is, illetve a /cmd, ekkor CMD formátumban ment.

A használható assembly formátumról további információ a mellékelt dokumentációban!

Hogyan működik a példaprogramként adott debugger?

A - assembler lista címe
B - breakpoint
D - memória dump
E - execute (call és rst végrehajtása)
F - flag edit
G - go, futtatás
L - file betöltése magnóról
N - New PC
P - az asm lista a PC címre áll
R - register edit
T - trap
U - futtatás a cursor pozicióig
1-9 - az asm lista a Bn címre áll
shift - váltás a rendszer képernyőre amíg nyomva van


HT disassembler és PC cross-assembler összekötése

Előfordulhat, hogy egy HT 1080Z-hez készült gépi kódú program forrását szeretnénk PC-n használható formában megkapni, esetleg az így kapott forrás fájlt módosítani és abból újra HT-n futtatható programot kapni. Ebben segít a következő technika:

Bányai Antal munkája a HT 1080Z-hez készült BASIC nyelvű disassembler javítása. Ennek kimenete nyomtatóra irányítható. A Real80 Pro emulátorral megtehető, hogy az emulált nyomtató kimenetet szövegfájlba mentjük. Ez a szövegfájl már PC-n tovább szerkeszthető. A dissasembler nyomtatási formátuma alapvetően a mellékelt cross-assembler formátumában van, így a disassemblált programot (akár módosítás után) vissza is fordíthatjuk Z80 gépi kódra.

A disassemblerben az egyidejű nyomtatásra vonatkozó kérdésre I-t kell válaszolni. Ha a címet XXXXYYYY formában írjuk be, akkor a disassemblálás és nyomtatás az XXXX-től YYYY-ig terjedő címtartományban történik.

Letöltés Magyarázat
bdisa80.cas

A HT-n futó disassembler program.

as80_109.zip A PC-n futó AS80 cross-assembler (Frank A. Vorstenbosch munkája, a ZIP fájl tartalmazza a használati útmutatót is).

A Zombi projekt: Z80 assembly keresztfejlesztés

Keresztes József (xesj.hu) így írta le a Zombi projekt indulását:

"A Zombi szoftver kifejlesztésének ötlete 2011 augusztusára tehető. Mivel a Primo .ptp formátum adott volt, jó lett volna egy olyan szoftver is, ami támogatja egy PC-s szövegszerkesztővel írt Z80 assembly forráskód átalakítását erre a formára. Egyrészt azért, mert lehet nálunk olyan régi program, mely nem magnószalagon maradt meg (nálam pl. papíron), másrészt, hogy az ezután írt programok kényelmesen elkészíthetők legyenek egy PC-s szövegszerkesztővel, és gyorsan futtathatók az emulátorokkal. Továbbá egymás között elég legyen az olvasható Z80 forrást megosztani, a futtatására könnyen képesek legyünk.

A project kezdetben a "z80ptp" nevet viselte, mivel eredetileg csak az volt a cél, hogy a Primo .ptp formáját támogassa. Nekem is Primo számítógépem volt, erre fejlesztettem kisebb programokat az 1980-as években, és jelenleg is ezeket az emulátorokat használom. Azonban ha távolabbra tekintünk, és másokkal beszélgetünk, hamar rájövünk, hogy érdemes a hatókört kiterjeszteni más Z80 processzor alapú gépek irányába. Így tehát a cél az lett, hogy olyan formátumokat is támogasson, melyek leírása hozzáférhető. Ezek közé tartozik a HT 1080Z CAS formátuma is.

A project fő eleme a Z80 fordító, mely gépi kódra alakítja a forrást. A szintaxis a Microkey Primo levelezőlistán résztvevő tagokkal közösen lett kialakítva, de pár egyéb fejlettebb képesség nem került bele, például: makrók használata, include, stringek kezelése. Ezek megvalósítása a fejlesztési időt jóval meghosszabbította volna, és eredetileg én sem terveztem egy mindent tudó komplex fordítót."

A Zombiról további információk a honlapján találhatók:

Zombi projekt

A Zombi projekt web oldala(Bányai Antal, Keresztes József, Kollár Zoltán)